/   realestate-serbia.com   / Svenska  

2019-09-19 06:47:25

Försäkringskassan dröjde närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten. Detta resulterade i inkassokrav och betalningsföreläggande hos Kronofogden för personen som överklagat myndighetens beslut. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) allvarlig kritik mot Försäkringskassan.

JO skriver i sitt utlåtande att dröjsmålet är oacceptabelt, oavsett skälet till att handlingarna inte lämnats över i tid. Enligt utredningen som gjorts hade inte tjänstemannen som tog emot överklagandet tillräckligt med kunskap om myndighetens rutiner, detta är anmärkningsvärt skriver JO.


svd.se TT
allvarlig kritik frskringskassan https detta till inte lmna skriver myndighetens inkassokrav frvaltningsrtten


User comments