/   realestate-serbia.com   / Svenska  

2019-09-19 06:48:02

Ska Åbo stad ha en borgmästare i stället för en stadsdirektör? Ärendet utreds just nu. Vi frågade några invånare vad de tycker och tänker om saken.

Markku Lähteenmäki pensionär, Åbo— Det är ingen skillnad för mig. Kanske skulle arbetet i staden fungera bättre om vi förutom borgmästare också får flera biträdande borgmästare. Men stadsdirektör är också ett bra alternativ. Jag hoppas att kostnaderna inte ökar om vi får en borgmästare.Pentti Haapanen pensionär, Loimaa— En borgmästare skulle vara bra. Den personen blir en frontman för staden.Pertti Räisönen pensionär, Åbo och Gustavs— Jag är osäker. Kanske är det en del av tidens melodi att ha en borgmästare, som är mera politisk.Jussi Ernvall i arbetslivet, Rusko— Ja, det får gärna bli en borgmästare, för att det blir intressant att se vad som sker om Åbo får en sådan, liksom exempelvis Helsingfors. Jag tror att borgmästaren kan ha en viktig och stor roll i framtiden, och Åbo stads ledare bestämmer nog mycket om hur det går för närliggande kommuner som Rusko.Vuokko Mäkelä i arbetslivet, Åbo— Jag vet inte. Kanske det räcker bra med en stadsdirektör.Riikka Mäentaka restaurangbranschen, Åbo— Jag har svårt att avgöra vilket som är bättre, borgmästare eller stadsdirektör. Båda sköter säkert sitt jobb.

news.abounderrattelser.fi @au_nyheter
borgmstare stadsdirektr abounderrattelser till news kanske frgade pensionr borgmastare https utreds inte
User comments